Mest relevante sider:
  1. Bate
  2. For medlem og beboer

Aktuelt 

Leie Eie logo

Leie-eie modellen
Leie-eie er et initiativ som gjør det enklere for unge å komme seg inn på boligmarkedet.

Et samarbeid mellom Bate, Husbanken og kommunen gjør det mulig å tilby leie-eie-boliger med lav husleie.

Les mer om leie-eie

Sparegris

Medlemsfordeler
Bruk medlemsfordelene i hele landet. Flere av fordelene våre er nasjonale, så bruk gjerne medlemskapet ditt når du er ute på reise. Bate-appen gir deg en god oversikt over hvor du har gode rabatter og bonuser i vente.

 

Bli medlem i dag

Ungdomsbolig 250 px Bate

Forkjøpsretten - vår største fordel

Forkjøpsrett gir deg mulighet til å kuppe en bolig etter at et bud er akseptert, uten at du selv deltar i budrunden. Jo færre som deltar i budrunden, jo lavere blir ofte salgsprisen. 

 

Les mer om forkjøpsretten